Thuốc say xe thần thánh Thái Lan THUOC.1839-25.15

25,000